Adres IP

Adres IP – to nazwa powstała od angielskiego określenia: Internet Protocol Address. Jest to numer identyfikacyjny nadawany urządzeniom łączącym się z siecią, dzięki któremu możliwa jest ich prawidłowa komunikacja. Numer jaki tworzy pełny adres IP to cztery liczby z przedziału 0-255 oddzielone od siebie kropkami. Adres IP pozwala komputerowi łączyć się z innymi urządzeniami przez Internet. Umożliwia rozpoznanie systemu przez inne systemy połączone za pomocą protokołu internetowego.

Adres IP może być stały, wówczas nie zmienia się on nawet przy resecie ustawień routera. Może być również dynamiczny, gdy jest przypisywany do urządzenia każdorazowo przy połączeniu z Internetem.

Można również wyróżnić prywatne i publiczne IP komputerów i innych urządzeń. Publiczne łączą się z każdą dostępną siecią, natomiast prywatne są częścią pewnej podsieci. Sa to dużo bezpieczniejsze adresy – dostęp do nich jest ograniczony i ryzyku ataku jest dużo mniejsze.

Adres IP nie musi jednoznacznie identyfikować konkretnego sprzętu podłączonego do Internetu.  Pod jednym numerem może bowiem działać wiele urządzeń. Samo IP zaś może zmieniać się dynamicznie.

Prywatne IP wykorzystują między innymi routery do adresowania urządzeń wewnątrz domowej sieci. Rozwiązanie to jest też coraz częściej stosowane przez dostawców Internetu, bo zapewnia nieco większe bezpieczeństwo i anonimowość, a ponadto liczba publicznych IP jest ograniczona.

Podstawową funkcją adresu IP jest sprawna komunikacja między urządzeniami poprzez działanie sieci. Komunikacja jest dwustronna i polega na łączeniu sprzętu aktywnego w sieci i drugim sprzętem – dzięki właściwemu adresowi IP. Dzięki temu wszelkie kroki przeprowadzone przez nas w Internecie pozostawiają po sobie ślady – istotne na  w dochodzeniach policyjnych.

Adres IP każdego urządzenia podłączonego do sieci możesz sprawdzić na służących do tego celu serwisach internetowych, a także w ustawieniach sprzętu, którego używamy. Jeżeli potrzebujemy skonfigurować router lub rozwiązać problem z połączeniem, będziemy do tego potrzebować IP urządzenia.

Skontaktuj się z nami