Analiza konkurencji

Analiza konkurencji pozwala na zidentyfikowanie swoich bezpośrednich konkurentów na polu rynkowym. Jest to potrzebny element, który pozwala nam poznanie konkurenta, określenie zakresu jego działania, tak aby samemu ułożyć odpowiednią strategię biznesową pozwalającą na sprawne zdobywanie klientów.

Analiza konkurencji jest więc działaniem mającym na celu zdobycie informacji o konkurencji – ich działania rynkowe, zakres usług, profil klienta, wielkość firmy, jej zasięg. Dzięki zdobytym informacjom możemy ustalić plan działania własnego biznesu.

Istnieje kilka metod analizy konkurencji:

  • Badanie marketingowe – pozyskanie informacji bezpośrednio od uczestników rynku, czyli klientów, producentów, dystrybutorów. Popularne jest również przeprowadzanie anonimowych, krótkich ankiet oraz przeprowadzanie telefonicznych wywiadów.
  • Wywiad gospodarczy – ocena wypłacalności oraz kondycji finansowej naszej konkurencji
  • Desk research – czyli gromadzenie informacji dostępnych na stronach internetowych. Przeprowadza się go przeglądając strony internetowe i sklepy należące do konkurencji, biuletyny czy raporty i statystyki instytucji publicznych oraz ich analiza w celu stworzenia raportu
  • Mystery shopping – czyli korzystanie z oferty konkurenta. Może to być standardowy zakup lub sytuacja sztucznie stworzona – na przykład generująca jakiś problem do rozwiązania. Wówczas na podstawie działań konkurencji mających na celu rozwiązanie zagwozdki oceniamy jak radzi sobie ona z niestandardowymi sytuacjami.

Te składowe są podstawowymi elementami analizy konkurencji. Na ich podstawie da się ocenić sezonowość sprzedaży konkurencji, płynność funkcjonowania, zakres działania. Te informacje umożliwiają dopasowanie się naszej działalności pod kątem działań innych, podobnie funkcjonujących firm.

Skontaktuj się z nami