Anchor Text

Anchor text, po polsku czasem określany jako tekst kotwicy czy kotwica, to widoczna dla użytkownika strony treść, pod którą kryje się link. Upraszczając, jest to tekst, który jest jednocześnie odnośnikiem do innej strony (zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej podstrony). W HTML anchor text znajdzie się po tagu <a>. W praktyce może to wyglądać w ten sposób:

<a href=”https://www.nazwa-twojej-strony.pl/”> anchor text (tekst widoczny dla użytkownika) </a>

Istnieje kilka rodzajów zakotwiczonego tekstu:

  • Markowy anchor text (Branded anchor text) – treścią jest nazwa firmy lub marki osobistej np. Neutrino Media,
  • Nagi anchor text (Naked anchor text) – treścią jest sam link,
  • Generyczny anchor text (Generic anchor text, CTA) – treść kotwicy nawiązuje do poprzedzających ją informacji i zachęca do dalszego działania (stąd czasem stosowana nazwa Call-To-Action) np. “wejdź tutaj”, “kliknij tutaj”,
  • Dopasowanie ścisłe, dokładne dopasowanie (exact match) – treść to słowa/frazy kluczowe w niezmienionej formie,
  • Dopasowanie częściowe (partial match) – treść zawiera część frazy kluczowej lub przedzieloną innym wyrazem frazę kluczową.
Skontaktuj się z nami