Audyt UX

Audyt UX (User Experience) to zespół działań, które przeprowadzane są w celu rozpoznania i naprawienia napotkanych ewentualnych błędów na stronie internetowej.

Co oznacza skrót UX?

Skrót UX (User Experience) oznacza koncepcję użyteczności stosowanej do oceny różnych aplikacji i stron internetowych. Użyteczna witryna www charakteryzuje się tym, że łatwo można na niej znaleźć niezbędne informacje i szybko przejść do zakupu, czyli do konwersji. Taki serwis powinien być intuicyjny i prosty w obsłudze. UX określa tu doświadczenia użytkowników i ich wrażeń w trakcie korzystania z takiej strony, a dokładniej przyjazność interakcji odbiorcy z tą stroną i jej przystępnością. Na User Experience składa się między innymi estetyka, design, nawigacja, jak i jakość informacji.

Na czym polega audyt UX? Jakie przynosi korzyści?

Audyt UX inaczej audyt użyteczności polega na sprawdzeniu aplikacji i stron internetowych pod kątem spełnienia potrzeb i oczekiwań odwiedzających ich użytkowników. Jest to proces, który wymaga posiadania odpowiedniej, specjalistycznej wiedzy. Do najważniejszych korzyści audytu UX zalicza się między innymi:

 • możliwość poznania mocnych i słabych stron danej strony internetowej;
 • wskazanie popełnionych błędów i ich potencjalnego wpływu na konwersję;
 • wskazanie szans i zagrożeń w dalszym funkcjonowaniu witryny;
 • wskazanie działań, jakie należy podjąć w celu rozwoju skuteczności strony www.

Jakie badania przeprowadzane są podczas audytu UX?

Podczas audytu UX przeprowadzane są badania dotyczące na przykład:

 • widoków strony, zwłaszcza pod kątem jej czytelności;
 • struktury strony internetowej i nawigacji pomiędzy jej poszczególnymi podstronami;
 • jednoznaczności i jasności przekazywanych informacji;
 • użyteczności strony (między innymi możliwości złożenia zamówienia, uzyskania potrzebnych informacji czy też skontaktowania się z firmą).

W jaki sposób może być realizowany audyt UX?

Audyt UX może być realizowany różnymi metodami, które można ze sobą łączyć. Wyróżnia się tutaj na przykład:

 • audyt ekspercki (dogłębne badania strony internetowej prowadzone przez specjalistów);
 • analiza heurystyczna (sprawdzenie stron internetowych pod kątem określonych wskazówek i zasad);
 • wędrówka poznawcza (testowanie scenariuszy potencjalnej wędrówki odwiedzającego stronę www);
 • lista kontrolna (sprawdzenie strony www według listy kontrolnej).

Rodzaje błędów w audycie UX

Po przeprowadzonym audycie UX zazwyczaj przedstawiany jest kompleksowy raport. Powinny w nim się znaleźć wszystkie popełniane błędy, kwestie wymagające poprawy oraz rekomendacje. Wyróżnia się następujące rodzaje błędów:

 • błędy krytyczne (znacząco wpływają na funkcjonowanie strony internetowej i wymagają naprawy natychmiastowej);
 • błędy średnie (ich wpływ na funkcjonowanie strony jest spory, ale należy je naprawiać w drugiej kolejności);
 • błędy podstawowe (są to drobne błędy, które nie wpływają na funkcjonowanie strony).

Warto przeprowadzać Audyt UX. Z jego pomocą można sprawić, że odwiedzający chętniej będą angażować się w pożądaną aktywność na przebadanej stronie internetowej.

Skontaktuj się z nami