Backend

Backend jest technicznym zapleczem aplikacji lub strony internetowej.

Co to backend?

Backend jest mechanizmem ukrytym wewnątrz aplikacji lub strony internetowej, który odpowiada za ich poprawne działanie, ale jest niewidoczny. Są to wszystkie elementy kodu, bez których ich poprawne funkcjonowanie nie byłoby możliwe. Jest to panel administracyjny, jak i cała struktura witryny, czyli wszystko, co znajduje się na danym serwerze, a do czego zwykli użytkownicy nie mają żadnego dostępu.

Jak działa backend?

Działanie backendu polega na odbieraniu zapytań wysyłanych przez odwiedzających daną stronę internetową lub aplikację, a następnie na ich identyfikowaniu. W dalszej kolejności serwer pobiera ze swojej bazy danych niezbędne informacje dotyczące zapytania i wysyła je w odpowiedzi na zapytanie – przy czym odpowiedź jest odpowiednio identyfikowana, przetwarzana i wyświetlana. Podobnie dzieje się w przypadku jakichkolwiek akcji wykonywanych przez użytkowników na stronie internetowej lub w aplikacji. Szybkość reakcji serwera i sprawność reagowania przez serwer są tutaj bardzo ważne, ponieważ wpływają na zadowolenie odbiorców.

Kim jest backend developer?

Backend developer to osoba odpowiedzialna za rozwój i budowanie stron internetowych, w tym za naprawę wszelkich pojawiających się błędów, jak i za zarządzanie akcji, które wykonywane są po stronie serwera. Musi on między innymi dopilnować, aby podczas migracji strony bądź podczas wprowadzania zmian nie ucierpiało SEO. Kolejnym przykładem jego obowiązku jest właściwe filtrowanie danych, jakie przesyłane są przez użytkowników. Ponadto zajmuje się on również testowaniem nowych rozwiązań i usprawnień czy też monitorowaniem i zarządzaniem bazami danych, które umieszczane są na serwerze.

Jakie języki programowania musi znać backend developer?

Backend developer musi sprawnie posługiwać się wysokopoziomowymi językami programowania, zwłaszcza takimi jak: Języki C, PHP, Java, Python. Podstawą jego pracy jest również znajomość HTML i SQL. Wśród przydatnych narzędzi w pracy backend developera wyróżnić też można na przykład: Symphony, Laravel, PrestaShop, Magento, WordPress, GiT, Linux.

Jaka jest podstawowa różnica między backendem a frontendem?

Podstawową różnicą między backendem a frontendem jest to, że zajmują się innymi rzeczami, a dokładniej innymi częściami stron internetowych lub aplikacji. Backend odpowiada za zaplecze techniczne, czyli to, co jest niewidoczne, zaś frontend za wizualną część strony. Warto tutaj jednak dodać, że obie części muszą być ze sobą kompatybilne i ze sobą współgrać, dzięki temu strona będzie funkcjonowała poprawnie i będzie atrakcyjna dla użytkownika.

Backend jest istotną kwestią, która odpowiada za poprawne działanie strony internetowej.

Skontaktuj się z nami