Backlog

Backlog dzieli się na product backlog (lista pożądanych wymagań i funkcjonalności) i sprint backlog (lista rzeczy do zrobienia nad produktem).

Czym jest backlog produktu?

Backlog jest uporządkowaną listą rzeczy do zrobienia. Zawarte są w niej wymagania dotyczące konkretnego produktu, ale i wszelkie informacje dotyczące jego zmian, możliwych zagrożeń, usprawnień czy też oczekiwań klienta. Co więcej, wszystkie wyszczególnione w backlogu funkcje produktu powinny zostać przygotowane w formie historii sformułowanych właśnie z punktu widzenia użytkownika. Warto tutaj jeszcze wspomnieć o tym, że ta lista nie jest zamknięta. Musi być ona na bieżąco aktualizowana przez cały cykl istnienia produktu, zaczynając od jego rozwoju, prowadząc przez wprowadzanie kolejnych udoskonaleń.

Jaka jest różnica między backlogiem produktu a backlogiem sprintu?

Backlog produktu to szczegółowy opis zawierający wszystkie cechy, funkcjonalności i wymagania, które muszą znaleźć się w produkcie. Zaś backlog sprint to lista rzeczy, które muszą być wykonane na pewnym etapie powstawania produktu oraz niektóre elementy backlog produktu, które muszą być osiągnięte również na tym etapie.

Jakie korzyści można osiągnąć stosując backlog?

Wykonywanie backlogu produktu niesie ze sobą wiele korzyści. W szczególności można tutaj wyróżnić to, że:

  • usprawnia komunikację (wszystkie niezbędne informacje o danym produkcie przechowywane są w jednym miejscu, dzięki czemu każdy członek zespołu może w każdej chwili z nich skorzystać – co pozwala wyeliminować niedomówienia, a także wyrównać poziom wiedzy u wszystkich osób ze względu na równy dostęp do informacji);
  • ułatwia podejmowanie decyzji i daje większą kontrolę nad projektem (backlog jest na bieżąco aktualizowany, dzięki czemu daje aktualny i jasny pogląd na stan projektu, dzięki czemu łatwiej jest podejmować wszelkie decyzje i można również uniknąć opóźnień, które mogłyby wyniknąć ze złej komunikacji czy też błędnej informacji o produkcie);
  • zwiększa wydajność (bieżący podgląd na proces produktu pozwala nadać priorytet różnym zadaniom, które przyspieszą i usprawnią wykonanie projektu; możliwość szeregowania zadań według poziomu ich ważności sprawia, że lepiej można zaplanować swój czas);
  • wyrównuje oczekiwania (wizualna prezentacja rozwoju procesu rozwoju ułatwia zrozumienie aktualnego etapu projektu).

Kiedy wykonać backlog produktu?

Backlog powinien zostać wykonany na samym początku danego projektu. Jest to zadanie Product Ownera, który posiada odpowiednią wiedzę o celach, wymaganiach produktu. Po utworzeniu pierwszego backlogu produktu Product Owner konsultuje go z całym zespołem w celu stworzenia jak najlepszej listy.

Backlog jest przydatną listą zadań, która ułatwia pracę nad jakimś produktem, projektem czy też procesem.

Skontaktuj się z nami