Branding

Branding jest techniką marketingową, której celem jest kształtowanie danej marki (produktu lub usługi) w świadomości jej przyszłych, potencjalnych nabywców. Polega ona na podejmowaniu różnych działań prowadzących do tego, aby ukazać markę w jak najlepszy sposób.

Od czego powinno się zacząć budowanie wizerunku marki?

Pierwszym krokiem w procesie brandingu jest planowanie. Należy do niego podejść z rozwagą, ponieważ jakiekolwiek błędy mogą zaszkodzić promowanej marce. Wszelkie działania muszą skupić się na tym, aby zarówno przekaz, jak i forma jego przedstawienia były wartościowe i zachęcające dla potencjalnych odbiorców marki. Warto wskazać na przykład, czym wyróżnia się dana marka na tle konkurencji. Dopiero po dokładnym zaplanowaniu procesu brandingu, można przejść do ciągłego i systematycznego działania. Trzeba pamiętać, że budowanie pozytywnego wizerunku marki jest procesem długotrwałym i czasochłonnym.

Zalety brandingu

Do podstawowych zalet brandingu zalicza się między innymi:

 • wpływanie na rozpoznawalność danej marki na rynku, co przekłada się na jej zyski. Osiągane przychody pozwalają firmie rozwijać się i poszerzać swoją działalność, na przykład wprowadzając nowe produkty lub usługi. Zdobyta już popularność przyczynia się do tego, że łatwiej jest wypromować oferowane nowości;
 • wyróżnienie firmy na tle konkurencji i nadanie jej tożsamości;
 • budowanie zaufania do marki i kształtowanie jej wizerunku na rynku pracy.

Czego unikać w procesie brandingu?

W procesie brandingu należy unikać takich błędów jak na przykład:

 • pomijanie funkcjonalności strony internetowej, co jest kluczowym elementem dla użytkowników;
 • ignorowanie preferencji, zachowań oraz perspektywy odbiorców marki;
 • nadmierne eksperymentowanie (ważne jest to, żeby zachować spójność strony internetowej z branżą danej marki);
 • kopiowanie strategii od innych popularnych już brandów.

Z czego składa się branding?

Branding składa się z wielu elementów, które wpływają na budowanie wizerunku brandu w świadomości konsumentów. Należą do nich na przykład:

 • strategia marketingowa;
 • archetyp;
 • wartość marki;
 • nazwa firmy;
 • jakość usług i produktów;
 • promocja, reklama, akcje promocyjne;
 • sposoby i strategia komunikacji.

Popularne typy brandingu

Wśród popularnych typów brandingu wyróżnić można między innymi:

 • personal branding – polega na budowaniu wizerunku i opinii w kwestiach zawodowych i osobistych;
 • branding produktu – polega na nadaniu tożsamości lub osobowości określonemu produktowi poprzez elementy budujące markę, czyli na przykład logo lub opakowanie; wszelkie działania dążą do tego, aby produkt wyróżniał się na rynku;
 • branding terytorialny – nazywany także marketingiem lokalnym, polega na przyciągnięciu uwagi turystów lub mieszkańców danego miasta, kraju czy regionu; zazwyczaj stosowany jest w turystyce i hotelarstwie;
 • branding kulturowy – skupia się na budowaniu skojarzeń związanych z charakterystycznymi miejscami, bądź z określonym stylem życia mieszkańców.

Na czym polega rebranding?

Rebranding polega przede wszystkim na zmianie istotnych elementów wizerunku i komunikacji danego brandu. Zazwyczaj dotyczy on zmiany logo, ale i zmiany marki, sloganu, kolorystyki czy też grupy docelowej. Jest to długotrwały proces, który najczęściej wynika z potrzeby odświeżenia, unowocześnienia wizerunku danej marki. Czasami rebranding przeprowadzany jest po wdrożeniu ważnych zmian, takich jak przejęcie brandu przez inną firmę czy też przed wejściem marki na nowe rynki.

Branding może przynieść wiele korzyści dla firm z różnych branż. Przed jego wdrożeniem warto dokładnie przemyśleć jego strategię.

Skontaktuj się z nami