Brief

Brief (z angielskiego brief  = streszczenie) to dokument zawierający jasno sformułowane oczekiwania klienta wobec agencji. Przedstawia się na początku współpracy z agencją marketingową. Posiada istotne informacje opisujące przedmiot zlecenia, które pozwalają przygotować strategię np. kampanii reklamowej. Zwykle przybiera formę papierową lub tworzony jest w postaci opisowej prezentacji. Dobrze wypełniony brief oszczędza czas i znacznie ułatwia komunikację pomiędzy klientem a agencją marketingową. Jest dokumentem technicznym – powinien być więc stworzony z myślą o prostym, bezpośrednim języku, zawartych w nim konkretach o raz krótkiej formie – najczęściej od jednej do kilku stron A4.

Zgodnie ze swoim znaczeniem – ma być to streszczenie – a więc praca powinna być zwięzła, krótka i na temat. Wystarczy, że zawarte w nim będą wszystkie istotne informacje. Agencji do wykonania zlecenia są potrzebne jedynie suche fakty. Brief może być przedstawiony w formie punktów – jest to wygodna opcja, ponieważ jasno widać wszystkie zawarte w nim elementy.

W zależności od tego, na jaką formę briefu się zdecydujemy, informacje w nim zawarte mogą się nieco się różnić. Istnieją jednak pewne podstawowe informacje, które powinny się w nim znaleźć – są to najważniejsze dane:

 • Opis i dane firmy i produktu/usługi.
 • Dotychczasowa strategia.
 • Grupa docelowa – potencjalni klienci.
 • Konkurencja na rynku.
 • Opis zalet i przewagi nad innymi produktami.
 • Cele marketingowe i komunikacji planowanych działań/akcji.
 • Oczekiwany przez klientów wizerunek.
 • Planowany zasięg na kampanię reklamową.
 • Wskazówki, wytyczne i ograniczenia przy tworzeniu reklamy.
 • Oszacowanie budżetu przeznaczonego na reklamę
 • Czas planowanej kampanii.
Skontaktuj się z nami