Grupa docelowa

Grupa docelowa jest to zbiór osób, do których kierowane są działania marketingowo-sprzedażowe czy też, do których planuje się je skierować. Określenie takiej grupy docelowej zwiększa szanse na to, że oferowane im produkty lub usługi zostaną przez nich zakupione.

Grupa docelowa – kryteria doboru

W określeniu grupy docelowej pomocne są pewne kryteria, dzięki którym można się dowiedzieć, kim są potencjalni klienci, czego oczekują i w jaki sposób podejmują decyzje zakupowe. Są to:

  • kryteria geograficzne – pomagają w określeniu lokalizacji użytkowników, brane są tutaj pod uwagę takie wskaźniki jak na przykład: miejsce zamieszkania (miasto/wieś), region (państwo, dzielnica miasta, województwo), wielkość miejscowości zamieszkania;
  • kryteria demograficzne – są mierzalne i najłatwiejsze do określenia, należą do nich na przykład: dochód, płeć, wiek, liczba dzieci, wykonywany zawód, wykształcenie, wielkość gospodarstwa domowego, liczba członków rodziny, wyznawana religia, pokolenie, narodowość, klasa społeczna;
  • kryteria psychologiczne – pomagają w określeniu psychologicznego profilu grupy docelowej, co pozwala lepiej zrozumieć ich potrzeby i motywacje; zalicza się tutaj takie wskaźniki jak na przykład: zainteresowania, osobowość, styl życia, wyznawane wartości;
  • kryteria behawioralne – dostarczają informacji na temat postaw, jakie odbiorcy przyjmują wobec danego produktu, marki czy przekazów reklamowych, co pozwala lepiej zrozumieć ich zachowania, na przykład: atrakcyjne cechy produktu, lojalność wobec marki, postawa wobec produktu, gotowość nabycia produktu, brak gotowości do nabycia produktu.

Określenie grupy docelowej – jakie ma znaczenie dla prowadzenia działalności?

Wszelkie działania marketingowo-sprzedażowe nakierowane na konkretną grupę docelową podnoszą skuteczność prowadzonych kampanii. Sprawdza się to przy każdej działalności, zarówno przy małych rodzinnych firmach, jak i wielkich korporacjach. Jeśli dana promocja trafi do określonej, a nie przypadkowej osoby, to zwiększa się szanse na to, że z niej skorzysta. Co więcej, znając grupę docelową, można precyzyjniej dopasować publikowane reklamy do potrzeb jej odbiorców. Można na przykład wybrać odpowiedni kanał komunikacji czy też język przekazu, a nawet podkreślić te cechy produktu, które są pożądane przez grupę odbiorców.

Z jakich narzędzi warto korzystać przy analizie grupy docelowej?

Doświadczenia i obserwacje osobiste mogą być czasem niewystarczające do określenia grupy docelowej. Dlatego pomocne mogą być niektóre narzędzia, takie jak na przykład:

  • Google Analytics – jest to darmowe narzędzie, które mierzy ruch i dostarcza informacji o użytkownikach (ile czasu spędzili na stronie internetowej, kiedy ją odwiedzają);
  • narzędzia Marketing Automation – zbierają dane o zachowaniach odwiedzających daną stronę internetową, pomagają wybrać najkorzystniejsze kanały dystrybucji działań marketingowo-sprzedażowych;
  • statystyki z social mediów – media społecznościowe umożliwiają sprawdzenie informacji na temat ich odbiorców poprzez wbudowane narzędzia analityczne, między innymi na Instagramie, Facebooku czy też YouTube.

Jakie błędy są najczęściej popełniane przy określaniu grupy docelowej?

Do najczęściej popełnianych błędów podczas określania grupy docelowej zalicza się między innymi:

  • stworzenie zbyt dużej grupy docelowej – zbyt szeroka grupa docelowa generuje duże koszta i niekoniecznie przynosi efekty; lepiej jest określić mniejszą, lokalną grupę i to na niej się skupić, a dopiero potem ją poszerzyć;
  • stworzenie zbyt dużej ilości grup docelowych – takie działania także wiążą się z większymi wydatkami finansowymi.

Błędem przy określaniu tej grupy jest również brak obiektywizmu. Dlatego czasami lepiej zlecić to zadanie osobie z zewnątrz, która uzyska faktyczne, a nie przekłamane dane.

Dokładne określenie grupy docelowej jest istotne dla prowadzonych działań marketingowych. Każdy przedsiębiorca powinien kierować swój przekaz bezpośrednio do osób, które są jego potencjalnymi klientami.

Skontaktuj się z nami