Hreflang

Czym jest Hreflang?

Hreflang (skrót od angielskiego „Hypertext Reference Language”) to atrybut HTML wykorzystywany w optymalizacji SEO, który pomaga wyszukiwarkom zrozumieć i dostarczyć odpowiednie wersje strony internetowej w zależności od języka lub regionu użytkownika. Hreflang jest szczególnie przydatny dla witryn internetowych o wielu wersjach językowych lub regionalnych.

Zastosowanie atrybutu Hreflang

Atrybut Hreflang pozwala na wskazanie, w jakim języku jest dostępna dana strona. Dzięki temu wyszukiwarki mogą lepiej dopasować wyniki do zapytań użytkowników w konkretnym języku. Hreflang może być również używany do określenia, które wersję strony są dostępne dla konkretnych regionów geograficznych. To umożliwia dostarczenie treści związanej z danym regionem, co jest szczególnie istotne dla firm, które oferują produkty lub usługi w różnych regionach.

Przykład użycia Hreflang w kodzie HTML:

<link rel=”alternate” hreflang=”en” href=”https://example.com/en/page”>

<link rel=”alternate” hreflang=”es” href=”https://example.com/es/pagina”>

<link rel=”alternate” hreflang=”fr” href=”https://example.com/fr/page„>

W tym przykładzie używane są trzy różne wersje językowe strony internetowej: angielska (en), hiszpańska (es) i francuska (fr). Każda wersja jest oznaczona za pomocą atrybutu Hreflang, który wskazuje język i adres URL strony internetowej w tym języku.

Jak skutecznie wykorzystać Hreflang w strategii SEO

Upewnij się, że każda wersja językowa lub regionalna Twojej witryny jest dokładnie oznaczona za pomocą hreflang. To może obejmować różne warianty języka, takie jak brytyjski angielski (en-GB) i amerykański angielski (en-US). Regularnie testuj i monitoruj efektywność oznaczenia hreflang. Upewnij się, że użytkownicy widzą odpowiednie wersje treści, a błędy są naprawiane szybko. Rozważ stworzenie globalnej strategii SEO uwzględniającej różne wersje językowe i regionalne witryny. To może pomóc w skutecznym docieraniu do różnych grup odbiorców na całym świecie.

Skontaktuj się z nami