Htaccess

Sformułowanie .htaccess to skrót od słowa Hypertext Access. Htaccess jest domyślnym plikiem konfiguracyjnym serwery www Apache. Pliki z formułą .htaccess definiują i określają podstawowe ustawienia dla katalogu i podkatalogów znajdujących się na danym serwerze. Te pliki mogą być wykorzystywane do zmian zachowań serwera.

Są bazowym ustawieniem programu, które służy do zmieniania jego zachowań. Plik konfiguracyjny może zostać utworzony w każdym katalogu, umożliwiając dodanie nowych lub zmianę istniejących dyrektyw ustawionych w głównym pliku konfiguracyjnym (httpd.conf). Działa w katalogu, w którym zostanie umieszczony oraz we wszystkich katalogach podrzędnych (jeśli podkatalog nie jest zdefiniowany jako oddzielny podserwer). Jeżeli któryś z podkatalogów ma być inaczej zdefiniowany to trzeba utworzyć dla niego odrębny plik.

Plik umożliwia dodawanie lub zmianę istniejących dyrektyw. Każda funkcja jest linią tekstu lub kodu. Informuje w ten sposób serwer, jak ma się zachować. Można więc dodawać lub zmieniać kod w .htaccess, by zmieniać funkcje serwera.

Modyfikacje pliku – komenda enter: Istotnym elementem pliku .htaccess  jest znak [enter] na końcu każdej linijki tekstu lub kodu. Dlatego też modyfikując plik należy pamiętać o wprowadzeniu tego znaku po każdej kolejnej linijce. Bardzo ważnym posunięciem jest użycie odpowiedniego edytora tekstowego. Notatnik do tego zadania sprawdza się idealnie, ponieważ nie dodaje żadnego własnego formatowania. Open Office czy Word może nie być w pełni kompatybilny, w efekcie plik nie zadziała.

Skontaktuj się z nami