Java

Czym jest Java?

Java jest językiem programowania, ale i platformą służącą do tworzenia oprogramowania komputerowego, która wprowadzona została przez firmę Sun Microsystems w 1995 roku. Z biegiem czasu rozwinęła się ona w ogromną technologię, na której bazuje większość dzisiejszego cyfrowego świata poprzez udostępnienia niezawodnej platformy do wielu aplikacji i usług. Warto tu wspomnieć o tym, że mimo tego, że już większość aplikacji Java łączy środowisko wykonawcze Java i samą aplikację, to jednak istnieje jeszcze wiele aplikacji czy też serwisów internetowych, które nie będą prawidłowo działać bez zainstalowanego oprogramowania Java, takiego jak Desktop.

Czy oprogramowania Java jest płatne?

Oprogramowanie Java jest bezpłatne. Można je pobrać za darmo do użytku osobistego czy też w celach programistycznych. Każdy może więc korzystać z zalet Javy.

Czy oprogramowanie Java trzeba aktualizować?

Polecane jest aktualizowanie oprogramowania Java co kwartał. Spowodowane jest to tym, że poprawki zawierają ważne udoskonalenia, które wpływają na poprawę stabilności, wydajności, zabezpieczeń aplikacji działających na danym komputerze. Instalując poprawki, można być pewnym, że aplikacje Java będą sprawnie i bezproblemowo działać z najnowszymi wersjami.

Jakie zalety ma Java?

Oprogramowanie Java posiada wiele zalet. Jedną z nich jest to, że jest ono proste. Zostało zaprojektowane z myślą o jego użytkownikach. Jest więc łatwa w użyciu, więc nie powinna sprawiać trudności przy programowaniu. Umożliwia również tworzenie programów modułowych, a raz napisany kod może być używany ponownie. Istotną rolę odgrywa także możliwość uruchomienia takiego samego programu na różnych systemach.

Jakie wyróżnia się frameworki Javy?

Do najczęściej stosowanych frameworków Javy zalicza się między innymi:

  • Spring – framework używany do skracania czasu tworzenia jakiejś aplikacji internetowej; zachowuje praktyki pisania aplikacji, wspiera utrzymanie czystego kodu i przyspiesza cały proces;
  • Hibernate – jest to biblioteka, która wykorzystywana jest w Javie do mapowania obiektowo-relacyjnego, na przykład używana jest do komunikacji z bazami danych, a także pozwala rozwiązać kluczowe problemy w tym zakresie;
  • Struts – ten framework wykorzystywany jest również do tworzenia aplikacji webowych, z tym że umożliwia on też optymalizację procesów projektowania i uproszczenia utrzymania kodu.

Java to wysokopoziomowy język programowania o dużej popularności. Stosowana jest nie tylko przez zwykłych użytkowników, ale i przez korporacje i duże firmy.

Skontaktuj się z nami