Kod AuthInfo

Kod AuthInfo – co to jest?

Kod AuthInfo to kod autoryzujący domenę. Dzięki niemu istnieje możliwość przeniesienia domeny do innego operatora. Wydawany on jest na wniosek właściciela domeny. Jest to tajny kod, który zazwyczaj przedstawiany jest w postaci kilku losowych znaków (od 8 do 32 znaków), w tym musi on zawierać jedną cyfrę, jedną literę i jeden symbol specjalny.

Jak inaczej nazywany jest kod autoryzujący AuthInfo?

Kod AuthInfo bywa różnie nazywany przez użytkowników, jak i przez operatorów domen. Wyróżnić tutaj można między innymi: kod EPP (Extensible Provisioning Protocol), kod autoryzacji domeny, klucz transferu, klucz domeny, Authcode.

Jak wygląda procedura uzyskania kodu AuthInfo?

Procedura uzyskania kodu autoryzacji domeny uzależniona jest od obecnego operatora domeny. Każdy operator posiada swoją procedurę, która powinna być zapisana w regulaminie. Jeśli takie informacje nie będą tam zawarte, to należy zwrócić się do działu pomocy.

Jaka forma uzyskania kodu AuthInfo jest najczęściej spotykana?

Chcąc uzyskać kod autoryzacji domeny, najczęściej trzeba wypełnić wniosek o jego wydanie. Zazwyczaj można go wysłać mailowo w formie skanu, ale zdarza się, że operatorzy wymagają przesłania wniosku w formie papierowej. Może się to wydawać problematyczne, ale trzeba tutaj zaznaczyć, że liczy się bezpieczeństwo danych. Operator musi mieć pewność, że wniosek pochodzi od rzeczywistego właściciela domeny. Niestety spotkać się można z sytuacjami, w których firmy oferują wydanie klucza dostępu bezpośrednio poprzez panel administracyjny – jest to niebezpieczne posunięcie, ponieważ może dojść do nieautoryzowanego dostępu do domeny. Przekazanie klucza osobom niepowołanym może wiązać się z jej przejęciem.

Kod AuthInfo – o czym warto pamiętać?

Podczas transferu domeny warto pamiętać o kilku kwestiach, a mianowicie:

  • operatorzy mają obowiązek podać kod AuthInfo właścicielowi domeny;
  • wpisując kod autoryzacji, trzeba uważać, aby dokładnie go przepisać – wielkość liter w kluczu ma znaczenie i jest rozróżniana;
  • operatorzy mogą ustalać ważność wydanego kodu autoryzacji, zazwyczaj wynosi on 30 dni;
  • jeśli przegapi się ważność kodu, trzeba ponownie złożyć wniosek o jego wydanie;
  • we wniosku niezbędne jest podanie najważniejszych danych właściciela domeny, takich jak imię i nazwisko/nazwa firmy, PESEL/NIP, e-mail, telefon, a także pełną nazwę domeny internetowej.

Przeniesienie domeny na inny serwer nie będzie możliwe bez kodu AuthInfo. Chcąc go uzyskać, należy złożyć wniosek u obecnego operatora.

Skontaktuj się z nami