Marketing szeptany

Marketing szeptany – to działania marketingowe mające za zadanie dotarcie z informacją marketingową do odbiorcy za pośrednictwem bezpośredniego, pozornie przypadkowego, spontanicznego przekazu ustnego. Marketing szeptany opiera się na nieformalnym przekazie informacji o danym produkcie, tak aby osoba której prezentowany jest produkt nie zorientowała się, że jest to celowo przeprowadzana rozmowa w celu reklamy.

Polecone produkty od „przypadkowych osób” są chętniej używane i budzą więcej zaufania, ponieważ osoba „niezwiązana z branżą” ją poleca. Marketing szeptany ma właśnie na celu prowadzenie takich rozmów, by przypadkowa osoba (która w rzeczywistości jest aktorem czy dostaje po prostu wynagrodzenie za polecanie takich produktów), wprowadzi do rozmowy temat związany z danym przedmiotem reklamowanym, zachęcając do jego wypróbowania. Przykładem takiego działania może być polecanie odżywczych kosmetyków do rąk danej firmy podczas korzystania z usług w gabinecie kosmetologicznym.

Przekazu informacji w marketingu szeptanym polega na bezpośredniej dyskusji lub opowiadaniu, gdyż taki zabieg wzbudza większe zaufanie niż bezpośrednia, jawna reklama.

Marketing szeptany jest cenioną formą reklamy i promowania produktów, ze względu na dużą wiarygodność komunikatów przekazywanych przez konsumentów, którzy w teorii wypróbowali już ten produkt. Ludzie są bardziej skłonni wierzyć pozytywnym opiniom swoich znajomych, czy osób związanych z branżą (np. kosmetolog) na temat produktu, którego używali, niż krzykliwym reklamom telewizyjnym, których jest cała masa. Przy personalnym podejściu do klienta, podczas spokojnej rozmowy możliwe jest efektywniejsze wzbudzenie ciekawości i chęci skorzystania z oferty, przez co marketing szeptany dzięki sprytowi jest bardzo opłacalną formą reklamy.

Skontaktuj się z nami