Storytelling

Czym jest storytelling?

Storytelling to sztuka opowiadania historii, która charakteryzuje się tym, że wywołuje uwagę i pobudza wyobraźnię odbiorców. Dzięki niej informacje, wizja czy też idea przekazywane są w sposób angażujący i przystępny. Storytelling stosowany jest w celu budowania wizerunku marki poprzez przekazanie jej historii, przedstawienie jej usług/produktów w sposób atrakcyjny, co przyczynia się do budowania więzi z klientami. Może on być wykorzystywany na przykład w reklamach, kampaniach marketingowych, prezentacjach, kanałach mediów społecznościowych czy też na stronach internetowych. Do znanych przykładów zastosowania storytellingu zalicza się między innymi: kampanię reklamową marki Nike – „Just Do It” czy też kampanię reklamową marki Coca-Cola – „Share a Coke”.

Jakie wyróżnia się zalety storytellingu?

Storytelling wiąże się z wieloma korzyściami dla firm. Wśród najważniejszych można wymienić między innymi:

 • przyciąganie uwagi odbiorców (opowieści są atrakcyjniejsze od zwykłych prezentacji);
 • angażowanie odbiorców (opowieści pobudzają emocje);
 • budowanie wizerunku marki (opowieści przedstawiają firmę z wartościami);
 • budowanie emocjonalnych więzi z odbiorcami (opowieści wyrażają emocje, z którymi odbiorcy mogą się utożsamić);
 • wspieranie procesu sprzedażowego (opowieści wpływają na decyzje zakupowe odbiorców);
 • utrwalanie przekazywanych informacji (opowieści łatwiej zapadają w pamięć niż zwykłe informacje);
 • wyróżnianie się na tle konkurencji (unikalne opowieści pomagają firmie wyróżnić się na tle konkurencji).

Czy storytelling posiada wady?

Storytelling niestety posiada również wady. Do głównych zaliczyć można na przykład:

 • może być kosztowny i czasochłonny;
 • nie zawsze jest odpowiednim narzędziem do przekazywania informacji, na przykład w przypadku informacji naukowych lub biznesowych;
 • może przyczyniać się do manipulacji i przekłamań;
 • może nie przynieść oczekiwanych i natychmiastowych efektów;
 • może nie trafić do wszystkich zainteresowanych odbiorców.

Jakie błędy są najczęściej popełniane przy tworzeniu storytellingu?

Podczas tworzenia storytellingu najczęściej popełniane są następujące błędy:

 • przekazywanie zbyt wielu szczegółów;
 • brak spójności i logiki, zawieranie sprzecznych informacji;
 • stosowanie treści nakłaniających do manipulacji emocjonalnej;
 • brak powiązania z firmą lub produktem;
 • brak autentyczności;
 • zbyt długa opowieść.

Storytelling posiada wiele korzyści, przede wszystkim pozwala on przyciągnąć uwagę i zaangażowanie odbiorcy. Trzeba tylko pamiętać, aby unikać podstawowych błędów podczas tworzenia takiej opowieści, ponieważ mogą one wpłynąć negatywnie na wizerunek marki.

Skontaktuj się z nami