Znacznik bold

Znacznik bold – co to jest?

Znacznik bold (znacznik <b>) to jedna z funkcji języka HTML, która pozwala na formatowanie tekstu. Służy ona do wyróżnienia danego tekstu poprzez pogrubienie. Wyraz, który chce się w ten sposób wyróżnić, trzeba umieścić między dwoma znacznikami. Należy tutaj dodać, że stosując ten znacznik w tekście, nie przypisuje się mu merytorycznej wartości w przeciwieństwie do znacznika strong.

Jakie wyróżnia się zalety stosowania znacznika bold?

Wymienić tutaj można kilka zalet stosowania znacznika bold, a mianowicie:

  • wyróżnienie tekstu (znacznik bold pozwala wyróżnić ważne fragmenty tekstu w jakimś tekście, co sprawia, że użytkownicy mogą szybciej znaleźć interesujące ich treści na stronie);
  • hierarchizacja treści (znacznik bold może służyć do wyróżnienia tytułów, nagłówków, podtytułów lub innych ważnych elementów w tekście, co także znacząco ułatwia użytkownikom przeglądanie strony internetowej);
  • poprawa czytelności (zastosowania znacznika bold wpływa na lepszą czytelność tekstu, w szczególności w przypadku treści o małych rozmiarach);
  • estetyka treści (znacznik bold może posłużyć do poprawy estetyki strony internetowej, tworząc profesjonalny wygląd);
  • wsparcie w optymalizacji strony poprzez zastosowanie znacznika bold na frazy kluczowe.

Jakie wyróżnia się wady stosowania znacznika bold?

Stosowanie znacznika bold wiąże się również z pewnymi wadami. Warto zwrócić na nie uwagę i unikać ich podczas pogrubiania tekstu. Mowa tutaj między innymi o:

  • przesadzaniu z ilością pogrubień (zbyt duża ilość pogrubień może przeciążyć wizualnie użytkownika, a nawet utrudniać mu czytanie – nie można stosować znacznika bold w każdym zdaniu lub w co drugim słowie);
  • pogrubianiu różnych elementów tekstu, bez zwracania uwagi na hierarchię (brak spójności w pogrubianiu może doprowadzić do tego, że użytkownik pogubi się w hierarchii tekstu i nie będzie w stanie odróżnić ważnych elementów od mało istotnych);
  • przesadzaniu z pogrubianiem słów kluczowych (jeśli słowa kluczowe będą zbyt często pogrubiane, może to zostać uznane za próbę manipulacji wynikami wyszukiwarki, co z kolei może się wiązać ze spadkiem pozycji danej strony internetowej).

Warto stosować znacznik bold, ponieważ wiąże się to z wieloma korzyściami, między innymi ułatwia on przeglądanie i czytanie treści na stronie internetowej. Trzeba tylko pamiętać o tym, aby stosować pogrubienia rozsądnie i nie przesadzać z ich ilością.

Skontaktuj się z nami